KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Forskning: Därför lyckas inte alla företag att ställa om

Bild: Mostphotos

Större etablerade företag har både viljan och förutsättningar för att ställa om. Men enligt ny forskning uppstår det inte sällan en rad hinder på vägen, skriver Esbri.

Emil Åkesson, Lunds universitet, har i sin doktorsavhandling identifierat varför omställningsarbetet bromsas.

– Ett problem är att affärsmodellsarbetet ofta delegeras till en innovationsgrupp i företaget eller en affärsutvecklare, säger han till Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

Under resans gång lär sig gruppen hur verksamheten kan bli mer digital och hållbar, och om hur komplex ny kunskap kan hänga ihop på ett strategiskt sätt. Men när de nya insikterna ska framföras till ledning och styrelse tar det stopp.

– Den nya kunskapen krockar ofta med den kunskap som redan tas för givet i företaget, som vad kunderna vill ha eller hur företaget blir lönsamt, förklarar Emil Åkesson.

Esbri: Ny avhandling | Därför lyckas inte alla företag att ställa om