DEN SVENSKA INDUSTRIN

Nedåt för industrins kapacitetsutnyttjande

Industrins utnyttjandegrad pressas nedåt, enligt SCB-statistik. Arkivbild. Bild: Adam Ihse/TT

Ekonomi (TT)

Kapacitetsutnyttjandet i industrin minskade med 0,9 procentenheter under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, visar säsongsrensade tal från Statistiska centralbyrån (SCB).

Utnyttjandegraden sjönk därmed till 90,3 procent.

Kapacitetsutnyttjandet under andra kvartalet revideras samtidigt ned med 0,2 procentenheter till en utnyttjandegrad på 91,2 procent, enligt SCB.