EU:S FRAMTID

”Att gå med i euroområdet gör Sverige till fullvärdiga medlemmar”

Genrebild Bild: Claudio Bresciani / TT

Sverige bör gå med i bankunionen och Euroområdet, skriver professor Pehr Wissén vid Handelshögskolan i Stockholm på DI debatt.

"Ett medlemskap i Euroområdet skulle innebära att vi bytte valuta till Euron. Bankunionen är en institutionell ram för att organisera arbetet med tillsyn och krishantering av banker i Euroområdet”, skriver han.

Han menar att när Europa blir starkare och länderna sluter sig närmare varandra blir det en nackdel för Sverige att stå utanför euroområdet och bankunionen.

”Att gå med i euroområdet gör Sverige till fullvärdiga medlemmar. Det har ett värde som inte är kvantifierbart. Argumentet för att gå med bygger på en tro på värdet av ett starkt och enat EU”, skriver han.

DI: Debatt: Sverige bör gå med i euro- och bankunionen