ENERGIPRISERNA

Elhandelsföretag får nobben

Inga stödpengar till elnätsföretag. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Det blir inga stödpengar till elhandelsföretag som fått fördyringar i samband med de höga elpriserna. Energimarknadsinspektionen säger nej till Svenska kraftnäts ansökan om att få betala ut stödpengar från potten av flaskhalsavgifter till balansansvariga elhandelsföretag.

Ett krav för att få använda EU:s krisregler är att pengarna betalas ut till elslutkunder, vilket inte skulle bli fallet här, även om slutkunden indirekt skulle gynnas av stödet, skriver Energimarknadsinspektionen i beslutet.

Beloppet som Svenska kraftnät ville betala ut handlar om 4,4 miljarder kronor och syftar till att elhandelsföretagen inte ska behöva höja avgiften till sina kunder.

Rättad version: I en tidigare version uppgavs felaktigt en annan typ av företag än elhandelsföretag.