DEN AKUTA ELKRISEN

SVK ångrar avbruten upphandling av elreserv

Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Ekonomi (TT)

Affärsverket Svenska Kraftnät (SVK) avstod från att köpa upp en extra effektreserv i södra Sverige, trots att både behov och möjlighet fanns, rapporterar P1-programmet Kaliber.

För försäkra sig om att det finns tillräckligt med el även när elförbrukningen är som högst, startade SVK 2019 en upphandlingsprocess och fick in ett bud av Öresundsverket – ett kraftvärmeverk med kapacitet att försörja Malmöområdet med el. Upphandlingen avbröts dock efter det att SVK inte ville anta Malmöbolagets bud då det ansågs ligga för högt. Men behovet behovet av en extra effektreserv kvarstod.

Enligt radioprogrammet antog myndigheten att privata industriföretag själva skulle ta ansvar för att minska sin förbrukning vid risk för elbrist. Något som de har gjort tidigare mot ersättning – men något sådant avtal finns inte i dag.

Denna strategi är inte bra, anser Lennart Eberleh, vd för pappersmassafabriken Rottneros:

– För det är ju förknippat med förluster när vi stänger ner, för vi kan ju inte producera och leverera till våra kunder, säger han till radion.

I dag ångrar sig Svenska kraftnät, säger myndighetens generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, till Kaliber:

– Ja, det är klart att det hade ju underlättat, all elproduktion hade ju underlättat givet det läge vi har i dag.