DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Kvalitet och nytänkande prioriteras bort i upphandlingar

Bild: Janerik Henriksson/TT

Offentliga upphandlingars fokus på pris framför kvalitet sätter bromsklossar för järnvägsbranschen. "Vi tappar många potentiella medarbetare som säkert skulle varit utmärkta för det jobbet", säger Karl Johan Börjeson vd för ProTrain på Svenskt Näringsliv.

Börjeson, vd för ProTrain, med lång erfarenhet från upphandlingar inom järnvägsbranschen, menar att upphandlingsunderlagen ofta kräver mer uppgifter om exempelvis företagets finansiella status än redovisningar om hur företaget skulle kunna bidra till att höja kvaliteten på utförd tjänst.

– Givetvis vill även upphandlarna ha en högre kvalitet, men för att nå dit borde de motivera oss som lägger anbud att visa på förbättringar vi vill erbjuda, säger han.

Just personalfrågan är aktuell inom järnvägsbranschen, som lider av stor kompetensbrist.

– Tyvärr har man från Transportstyrelsen och EU låst sig fast vid att det ska krävas ett godkänt betyg från treårigt gymnasium för att få ett förarbevis och kunna jobba som bangårdsoperatör. Det gör att vi tappar många potentiella medarbetare som säkert skulle varit utmärkta för det jobbet. På så sätt så skapar ”vi” faktiskt en del av kompetensbristen själva, säger Karl Johan Börjeson.

Svenskt Näringsliv: Kvalitet och nytänkande måste viktas tyngre i upphandlingar