ENERGIPRISERNA

Så har många företag säkrat sina elpriser – för tillfället

Bild: Johan Nilsson/TT

En rundringning som SVT Öst har gjort visar att många stora företag inte har påverkats av de höjda elpriserna än.

Ett av företagen som har klarat sig bra från elprisökningarna är Holmen. De producerar el själva och har fått ökade intäkter, snarare än kostnader, genom de höjda elpriserna.

Norrköpings hamn är däremot en stor köpare av el.

– Vi drar relativt mycket el i vår verksamhet, delvis för att vi över tid har ställt om till eldrift för att fasa ut fossil verksamhet, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings hamn, till SVT Öst.

Tack vare effektiviseringar och ett avtal med bundet pris har dock inte hamnen haft så stora kostnadsökningar.

SVT Öst: Rundringning: Många företag har fasta elavtal