DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Nordea väntar sig tuffare tider

Nordea rapporterar. Arkivbild. Bild: Ruud, Vidar

Ekonomi (TT)

Nordea slår förväntningarna det tredje kvartalet. Banken är väl rustad enligt vd Frank Vang-Jensen – som dock väntar sig tuffare tider framåt.

Bankkoncernen Nordea ökar sin vinst och redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 1 355 miljoner euro, motsvarande cirka 14,9 miljarder kronor, för tredje kvartalet 2022.

Det kan jämföras med vinsten på 1 246 miljoner euro motsvarande period föregående år.

Analytiker hade, enligt Bloomberg, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst före kreditförluster på 1 235 miljoner euro.

Räntenettot steg till 1 407 miljoner euro, från 1 226 miljoner euro. Provisionsnettot minskade till 816 miljoner euro, från 870 miljoner euro.

Kreditförlusterna ökade till minus 58 miljoner euro, från plus 22 miljoner euro.

Nordeas vd Frank Vang-Jensen skriver i ett pressmeddelande att han är nöjd med bankens tredje kvartal:

"Aktiviteten var lägre vilket framgick tydligt på de nordiska bostadsmarknaderna. Inbromsningen var kraftigast i Sverige där bostadspriserna sjönk med omkring 5 procent jämfört med föregående år. Bolånevolymerna steg trots detta med 4 procent och vi ökade återigen våra marknadsandelar i hela Norden" skriver han.

Framöver tror han att det blir tuffare, men ser ändå att banken ska fortsätta att tjäna pengar.

"De nordiska länderna står inför en ökad makroekonomisk osäkerhet till följd av stigande inflation och sänkta BNP-prognoser. I nuläget är händelseutvecklingen svår att förutse och vi förväntar oss fortsatta utmaningar under kommande kvartal. Vi står emellertid väl rustade för att klara svårare förhållanden och vår affärsmodell är motståndskraftig. Vi är fast beslutna att nå vårt finansiella mål för 2025 – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent" skriver han.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig valutakonvertering till kronor.