DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Stor inspektion av privata vårdinrättningar

Privata vårdinrättningar ska inspekteras av Arbetsmiljöverket. Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Varje år anmäls tusentals belastningsskador inom vård och omsorg. I ett försök att få bukt med dem genomför Arbetsmiljöverket nu en omfattande inspektion av privata vårdinrättningar.

Belastningsskador inom vård och omsorg står för 2 600 av anmälningarna som kommer in till Arbetsmiljöverket varje år. Nu ska Arbetsmiljöverket genomföra inspektioner på 1 500 privata vårdinrättningar för att se om de gör tillräckligt för att förebygga belastningsskador hos sin personal.

Över hälften av belastningsskadorna är orsakade av tunga lyft och förflyttning av personer. Detta kommer också vara fokus under inspektionerna som Arbetsmiljöverket ska utföra runt om i Sverige under två veckors tid. Vårdinrättningar med minst fyra anställda inom hemtjänst, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet kommer inspekteras.

Belastningsskador är den vanligaste orsaken till arbetsmiljöskador inom vård och omsorg för både kvinnor och män. Men av dem som drabbas är nio av tio kvinnor. En viktig förklaring till det är att män och kvinnor har olika yrken inom vård och omsorg, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.