ELKRISEN

Debatt: ”Elkris hotar klimatomställningen”

Bild: Johan Nilsson/TT

Politiken måste lösa elkrisen. Annars riskerar det att sätta stopp för vårt ihärdiga arbete att lösa klimatmålen, skriver företrädare för GS-facket, Trä- och Möbelföretagen och Skogsindustrierna på Dagens Arbetes debattsida.

Det blir allt svårare för hushåll och företag att ställa om till mer hållbara val. Inte för att ambitionen saknas utan för att plånboken gapar tom i spåren av energikrisen och inflationen.

Politiken måste ta kommando för att vända på den olyckliga trenden, skriver debattförfattarna.

De föreslår på kort sikt direkta stöd till energikunder och att man undanröjer hinder för att investera i ny kraftproduktion. Alla kraftslag kommer måste räknas in i den framtida elproduktionen, menar de.

"Säkerställ förutsättningar för fortsatt utbyggnad av vindkraft, möjliggör byggnation av ny kärnkraft och värna befintlig vattenkraft", skriver de.

Vidare behövs krafttag både på riks- och EU-nivå för att undanröja regelhinder och stärka konkurrenskraften.

Det är dags att agera, avslutar de.

”Allt annat är ett hot mot svenska jobb och företag – och i förlängningen vår välfärd och vår klimatomställning.”

Dagens Arbete: ”Elkris hotar klimatomställningen”