KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Mindre företag ligger efter i hållbarhetsarbetet

Bild: Hasse Holmberg / TT

Små- och medelstora företag (SME) ligger efter i hållbarhetsarbetet jämfört med storbolagen. En förklaring är att det inte har lika goda resurser – eller också att de inte ser affärsfördelarna, rapporterar Di.

UN Global Compact, FN:s hållbarhetsnätverk har för Di:s räkning undersökt hur hållbarhetsarbetet ser ut bland SME:er. Man har kommit fram till följande: Många företag som gör en riskanalys har också rimligen integrerat sitt hållbarhetsarbete i organisationen. De företag som gör här typen av riskanalyser är framför allt storbolag.

Enligt statistik från Ipsos har 80 procent av de större bolagen gjort en riskanalys, att jämföra med 55 procent av de medelstora företagen.

Ett svar kan vara att SME:er inte har lika goda resurser som större bolag. Ett annat svar, som hämtas från Ipsos-statistiken, är att större bolag helt enkelt tycker sig se fler skäl att arbeta med frågorna än vad mindre gör.

Philip Thormark, chef för den svenska grenen av FN:s hållbarhetsnätverk UN Global Compact, tror att de SME:er som inte kommit så långt i hållbarhetsarbetet inte har insett vika affärsfördelar det medför.

Dagens industri: Mindre bolag ligger efter i hållbarhetsarbetet