DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Kinas ekonomi på väg mot återhämtning

Kan Kina vara på väg mot en återhämtning? Arkivbild. Bild: Junge, Heiko

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Kinas ekonomi ser ut att vara på väg mot en återhämtning då statens stimulanser verkar bita.

Augustisiffrorna för både industriproduktion, detaljhandelsförsäljning och investeringar ser bättre ut än vad många väntat.

Industriproduktionen ökade med 4,4 procent i augusti, jämfört med samma tid i fjol. Där hade analytiker enligt Bloomberg trott på en mindre ökning, 3,8 procent.

Detaljhandelsförsäljningen ökade 5,4 procent i augusti, jämfört med samma månad förra året. I juli var ökningen 2,7 procent. Förväntningen på augustisiffran låg enligt Bloomberg på 3,3 procent.

Investeringar i fasta tillgångar för årets första åtta månader landade på plus 5,8 procent jämfört med samma tid i fjol, förväntningarna låg enligt Bloomberg på 5,5 procent.

Ändå, återhämtningen är skör. Covidutbrott dyker upp på allt fler ställen, och med Kinas hårdföra nedstängningar så får det stora återverkningar där sjukdomen sprids. Nu ser det också ut som om covid-bekämpningen kan skärpas ytterligare, inför Kinas kommunistpartis stora kongress i oktober. Dessutom verkar fastighetspriserna inte sluta sjunka, de har fallit varje månad under det senaste året.