Kraftigt prisfall på trävaror

Nu faller priserna på trävarumarknaden. Arkivbild. Bild: Leif R Jansson/TT

Ekonomi (TT)

Efter rekordnivåer på trävarumarknaden faller priserna nu markant. Efterfrågan är lägre än utbudet.

– Vi har byggt färdigt med terrasser nu, man vill resa och göra andra saker men framför allt känner sig många osäkrare över framtiden och ekonomin, säger Johan Freij, expert på Danske Bank.

Fortsatt rysk export även efter beslut om sanktioner har inneburit större lager än väntat av trävaror i Sverige, och en avmattad marknad som följd. Under inledningen av Ukrainakriget ökade priset på trävaror på den internationella marknaden. Anledningen var att man trodde att trävarorna från Ryssland och Belarus, som står för 10 procent av den europeiska marknaden, skulle försvinna.

I EU:s sanktionsbeslut gentemot Ryssland i våras godkändes import fram till den 10 juli, förutsatt att köpekontrakt tecknats före sanktionsbeslutet. Något som bidragit till att priserna på export av trävaror nu fallit drastiskt, säger Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank.

– Det är uppenbarligen många kontrakt som undertecknades strax före sanktionsbeslutet.

Billigare för hemmasnickaren

Marknaden överskattade därmed effekten av kriget och exportstoppet från Ryssland, vilket ledde till att många köpte på sig stora volymer till höga priser. Enligt sågverken har trävarupriserna fallit med mellan 20–40 procent sedan i april. Nu ska däremot importen från Ryssland vara borta vilket väntas kunna dämpa prisfallet framöver.

Samtidigt har efterfrågan på trävaror minskat efter den ökning som skedde under pandemin, vilket lett till att priserna har sjunkit också hos byggvaruhusen, framför allt på tryckimpregnerat trä, som är den största kategorin på Gör-det-själv-avdelningarna. Även i proffssegmentet syns nu en avmattning på efterfrågan.

I nuläget är det osäkert om exportpriset på trävaror kommer att plana ut eller fortsätta falla. Svenska sågverk har redan dragit ned på produktionen vilket kan leda till en bättre balans på marknaden, säger Johan Freij.

– De senaste dagarna har stora aktörer som Södra och Vida meddelat att de drar ner på produktionen, det skulle kunna dämpa prisfallet. Det är en ovanligt snabb reaktion, tidigare har sågverken inte haft den disciplinen att man sänker produktionen.

Många hoppas på USA och Kina

USA är allt viktigare för Europas sågverk, som nu exporterar drygt fyra miljoner kubikmeter till den amerikanska marknaden. Även i USA har priserna fallit stort, men med en svag krona är exporten dit fortsatt attraktiv.

Dessutom har Kinas import legat på lägre nivåer under coronapandemin eftersom landet då var nedstängt i stora delar. Jämfört med 2019 har trävaruimporten till Kina minskat med 40 procent, men den kan snart komma att öka igen i takt med färre nedstängningar, säger Johan Freij.

– Det finns en förhoppning om att den kinesiska marknaden ska vakna nu, så att vi kan återuppta en större export dit.

Svenska sågverk mindre drabbade

Även om priserna på trävaror sjunker drastiskt är prognosen från Danske Bank att lägstanivån hamnar betydligt högre än under senaste lågkonjunkturen.

– Då bottnade priset runt 2 000 kronor per kubikmeter för svenska sågverk. Under ”trävarurallyt” har priserna varit över 4 000 kronor per kubikmeter. Vi noterar att andra producenter i Kontinentaleuropa har högre kostnader för timmer och energi, därför har svenska sågverk en fördel, säger Johan Freij.

Annika Andersson/TT