DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Svenska företag ser ljust på framtiden

Svenska exportföretag ser ljust på framtiden trots osäkra tider, enligt en färsk enkät. Arkivbild Bild: Arnulfo Franco AP/TT

Ekonomi (TT)

Trots det osäkra läget är en majoritet av svenska företag som är aktiva på världsmarknaden fortsatt lönsamma och över hälften har siktet inställt på nya investeringar, enligt en färsk enkät. Kina och Hongkong är undantag. Där pekar det nedåt vad gäller det lokala affärsklimatet.

Två av tre företag tycker att det svenska varumärket är värdefullt för affärerna och andelen företag som lyfter fram klimat- och miljöaspekter som en viktig faktor i kundernas köpbeslut har ökat till 40 procent, enligt undersökningen.

Nästan 70 procent av deltagarna i enkäten rapporterade god lönsamhet i fjol och en majoritet av företagen räknar med ökad omsättning på tolv månaders sikt.

Enkäten omfattar drygt 1 600 företag, som fått frågor om det lokala affärsklimatet på 22 av de viktigaste marknaderna för deras globala försäljning.

"Svenska företag har överlag en positiv syn på affärsklimatet i de viktigaste marknaderna trots ett utmanande världsläge med geopolitisk osäkerhet, brist på komponenter och ökade priser. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sina affärer är samarbete med kunder, kostnadseffektivitet och säljkompetens", skriver Jan Larsson, vd på Business Sweden, i en kommentar.

"Svenska företag har en tydlig konkurrensfördel då de erbjuder klimatsmarta och hållbara produkter, lösningar och tjänster. Affärsklimatet har stärkts på de flesta marknaderna sedan förra årets undersökning vilket ger skäl till försiktig optimism", tillägger han.

Förutom Business Sweden presenteras undersökningen – Global Business Climate Survey – av Swedish Chambers International (SCI).