CYBERATTACKERNA

Regeringens arbete mot cyberangrepp granskas

Helena Lindberg är riksrevisor. Arkivbild. Bild: Ned Alley/NTB/TT

Samhälle (TT)

Hoten ökar i både omfattning och komplexitet. Riksrevisionen ska nu granska regeringens arbete för att stärka landets informations- och cybersäkerhet.

"Regeringens strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet har nu varit på plats fem år. Trots det ser vi tydliga indikationer på kvarvarande problem inom strategins samtliga områden", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen noterar att digitaliseringen berör alla samhällssektorer på alla nivåer. Samtidigt uppger olika underrättelseorgan att cyberhotet ökar. Hotbilden mot Sverige är bredare och mer komplex än tidigare, och angreppen har intensifierats.

Cyberattacker kostar samhället enorma belopp, och de hotar demokratin och samhällets grundläggande funktioner.

Riksrevisionen granskade under 2014 och 2016 regeringens och ett antal myndigheters styrning av informationssäkerheten.

Sedan dess har flera åtgärder vidtagits. Bland annat sjösatte regeringen 2017 en strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Men i dag, fem år senare, kvarstår problem inom strategins samtliga områden, noterar Riksrevisionen.

Granskningen ska svara på om regeringens arbete inom området varit effektivt, och resultaten ska preliminärt publiceras i mars nästa år.