ELKRISEN

Ledare: Farmanbar fabulerar om vindkraften

Bild: Lars Schröder/TT

Energiminister Khashayar Farmanbar vet inte han pratar om när han lovar att havsbaserad vindkraft ska ge ”mer billig el snabbt”, skriver SvD:s ledarskribent Peter Wennblad.

När Farmanbar klev på energiministerposten hävdade han att vindkraftsparker till havs kan börja leverera el till södra Sverige inom ett eller två år. Men enligt Svenska Kraftnät (Svk) kan inga havsbaserade vindkraftsprojekt som planeras att driftsättas före 2029, om inte senare, menar Wennblad.

Det är inte ofta tidsplanen stämmer överens med verkligheten, oftast för att det är tekniskt komplicerat att bygga stamnätsförbindelser. Dessutom bedömer Svk att det krävs omfattande förstärkningar av elnätet på land för att kunna ta emot de stora energier som kommer alstras i vindkraftsparkerna.

Det kommer därför inte räcka med politisk vilja för att snabbt tillföra kraftsystemet stora mängder ny el på nya platser, skriver Wennblad.

"’Teknik slår politik’ brukade finansmannen Jan Stenbeck säga. Det är fortfarande sant/.../Energiministrar styr inte över fysikens lagar, och de stiftas någon annanstans än i Sveriges riksdag."

Svenska Dagbladet: Farmanbar fabulerar om vindkraften