SVERIGES ENTREPRENÖRER

Ledare: Risktagandet gynnar oss alla

Sverige behöver fler risktagare som sparar i aktier och deltar i nyemissioner, skriver Henrik Westman i en Di-ledare.

Det finns i dag 148 företag med huvudkontor i Sverige som forskar på nya läkemedel, enligt branschorganisationen Sweden Bio. För att de ska lyckas behövs riskvilliga investerare. Personer och företag som är beredda att se nio av tio projekt misslyckas, med vetskapen att om det tionde når framgång blir de rikligt belönade.

Sverige behöver fler sådana risktagare – fler som sparar i aktier och deltar i nyemissioner för att finansiera nya bioteknikföretag som förhoppningsvis kan hitta botemedel för njursjuka och cancerpatienter, skriver Henrik Westman.

Risktagandet gynnar oss alla