DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

KI: Rekorddystra hushåll blir ännu dystrare

Stämningen bland svenska hushåll på ny bottennivå, enligt Konjunkturinstitutets indikator. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Stämningsläget bland hushållen har försämrats markant i sommar, enligt konfidensindikator från Konjunkturinstitutet (KI). Indikatorn faller från redan rekordlåga 66,5 till en ny bottennivå 54,1.

"Därmed är hushållens konfidensindikator betydligt lägre än det historiska genomsnittet och den lägsta någonsin sedan starten 1996", skriver KI.

I näringslivet är stämningen bättre. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk 1,2 enheter till 119,4 – en nedgång som kan förklaras av en lagereffekt enligt KI.

"Samtidigt blev företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande månaderna mer optimistiska vilket höll tillbaka fallet i indikatorn", skriver KI.

KI:s barometerindikator för juli – som sammanfattar konfidensindikatorerna för industri, tjänster, bygg, detaljhandel och hushåll – föll till 101,3 i juli, ned från 105,7 i juni.

KI beskriver detta som "ett i det närmaste normalt läge".

"Liksom i juni bidrog samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet till nedgången", skriver KI.

Joakim Goksör/TT