DET SVENSKA LANTBRUKET

Ledare: Framtidens jordbrukskonflikter syns i väster

Bild: Johan Nilsson/TT

Radikala idéer om framtidens jordbruk frodas i USA och Storbritannien. Sverige bör vara lyhörd inför detta och vara redo att ta strid mot idéer som hämmar branschen, skriver Edvart Hollertz på ATL:s ledarsida.

Precis som studentradikalismen på 1960-talet, miljörörelsen på 1970-talet och nyliberalismen på 1980-talet har sitt ursprung ur amerikanska studentrum, väntas radikala idéer om framtiden jordbrukspolitik frodas i USA. Därefter brukar idéerna inte sällan få fäste i Storbritannien för att slutligen sprida sig till resten av västvärlden.

Bland de idéer som får stort genomslag i debatten finns förslag om ett regenerativt jordbruk, global veganism och att stora delar av världens jordbruksmark förvildas. Idéer som i vissa fall saknar kopplingar till jord- och skogsbruk och bör tas på allvar i Sverige.

"För att kunna säkra mat på bordet i framtiden behöver lantbruket inte bara öka produktionen. Striden kommer även att behöva tas mot de idéer som når oss västerifrån", skriver Hollertz.

ATL: ”Framtidens jordbrukskonflikter syns i väster”