DEN SVENSKA INDUSTRIN

Jernkontoret: Efterfrågan på stål fortsätter minska

Bild: Stig-Göran Nilsson/Jernkontorets bildbank

Svensk stålproduktion minskade i maj och branschorganisationen Jernkontoret räknar med en fortsatt inbromsning i efterfrågan på stål, enligt ett pressmeddelande.

Det producerades 393 tusen ton råstål i Sverige under maj vilket var en minskning på 4,6 procent jämfört med samma månad 2021. Hittills i år uppgår den svenska produktionen av råstål till 2 027 tusen ton vilket är en minskning med 3,4 procent jämfört med de första fem månaderna förra året.

– Vi ser fortfarande en inbromsning i efterfrågan på stål. Den kan bland annat förklaras av kriget i Ukraina och ett i allmänhet osäkert läge i världen, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i pressmeddelandet.