DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Forskare kritisk till innovationsfluff i kommuner

Kommuner vill gärna vara innovativa men ofta är processen abstrakt och utan tydlig riktning, visar en ny avhandling, skriver Esbri.

Forskaren Erica Eneqvist, KTH och forskningsinstitutet Rise, har studerat Stockholms stads roll i det lokala innovationssystemet och presenterar resultaten i en doktorsavhandling. Hon menar att diskussioner om innovation inom kommunen ofta blir abstrakta. Därför är det viktigt att definiera vad innovation innebär för den specifika organisationen, men också prata om målen och att hitta en tydlig styrning av innovationsarbetet.

– Att utveckla nya sätt för service till medborgarna, och att jobba innovativt med hållbarhetsutmaningar i kommunen är två olika saker med helt olika mål. Ändå vävs detta samman i termer av innovationsarbete. Det blir fluffigt och otydligt, säger Erica Eneqvist till Esbri.

Forskare kritisk till innovationsfluff i kommuner – ”Sätt er i förarsätet”