DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Klart: Gröna Lund får bygga ut

Gröna Lunds högsta topp är 121 meter. På det nya området får högsta punkten vara högst 45 meter. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Rättsligt (TT)

Gröna Lund får bygga ut efter ett beslut i högsta instans beslutat. Mark- och miljööverdomstolen låter nöjesfältet bygga nya attraktioner på den nuvarande parkeringen mellan Liljevalchs och vattnet.

Området får ha sex nya toppar, enligt domen, utan att det skadar det historiska landskapets natur- och kulturvärden.

Det blir också en ny brygga längs med vattnet dit allmänheten får tillträde.

"Kommunen har anpassat detaljplanen utifrån de synpunkter som länsstyrelsen har haft under planprocessen vad gäller bland annat åkattraktionernas utformning och nöjesfältets bullerpåverkan på omgivningen", säger Petra Bergman, hovrättsråd i ett pressmeddelande.