DEN SVENSKA INDUSTRIN

Regeringen vill säkra råvaror - utredare utsedd

Gotlands Regemente patrullerar på Gotland i Slite med Cementa i bakgrunden. Bild: Karl Melander/TT

Regeringen låter en utredare se över samhällsviktiga varor och tjänster för att industrin inte ska stå utan dem i en krissituation.

Cementakrisen kan innebära att Sverige står utan kalk inom en snar framtid, en nödvändig råvara för att tillverka cement. Det är ett exempel på när råvaror viktiga för svensk industri hotas som ett resultat av en tillståndsprocess.

När regeringen nu har fattat beslut om att kartlägga centrala varor och tjänster för industrin nämns inte Cementa i Slite explicit.

Men regeringen skriver i pressmeddelandet att utredaren ska lämna förslag på hur regeringen kan ges möjlighet att besluta om tillfälligt tillstånd enligt miljöbalken när verksamheten ”är tidskritisk för att tillgodose väsentliga allmänna intressen”.

– Näringslivet har en avgörande roll för att Sverige ska kunna motstå och hantera allvarliga fredstida krissituationer. En långsiktig samverkan mellan offentliga och privata aktörer är mycket viktig för Sveriges beredskap, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson i pressmedelandet.

Regeringen: Samhällsviktig verksamhet är till exempel bostadsbyggande, eller byggnation av infrastruktur