REGELKRÅNGLET

Expert: Regeltrixande sticker i ögonen

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Politiker trixar med regler för högre ersättningar, men företagare kan drabbas hårt vid oavsiktliga fel i deklarationen. ”Om de hade samma villkor att förhålla sig till som en vanlig företagare, kanske fler av riksdagsledamöterna skulle förstå bördan och oron som regelpålagorna innebär”, säger Patrick Krassén, expert hos Företagarna till organisationens hemsida.

Under senare år har företagets regelbörda vuxit och upplevs som de största problemen bland små- och medelstora företag, enligt en undersökning från Tillväxtverket

− En företagare som anger en oriktig uppgift i sin deklaration, även helt oavsiktligt, åker automatiskt på 40 procent i skatteböter. En oriktig uppgift i bokföringen eller för sent inlämnad årsredovisning kan leda till straff med böter och till och med fängelse, även för ringa brott, säger Patrick Krassén skattepolitisk expert på Företagarna till organisationens hemsida.

Företagarna: Regeltrixande sticker i ögonen