KVINNOR I TEKNIKYRKEN

Bästa tipsen för att attrahera fler tjejer till tekniska utbildningar

Hur kan man göra för att attrahera fler tjejer till tekniska utbildningar och yrken? Tre ”tekniktjejer” delar med sig av sina bästa tips för Magasin t:

20-åriga Maria Tsychkova, som idag pluggar till civilingenjör inom data på KTH förespråkar en större kunskapsspridning. Detta kan man göra genom att informera om hur brett Teknikprogrammet och vad begreppet teknik innebär i praktiken. Även om tjejer är i minoritet i utbildningarna bör det inte avskräcka tjejer från att ansöka. På sikt banar det väg för andra tjejer att följa exempel.

Eleonora Svanberg, grundare av organisationen Girls in STEM, som ska motverka underrepresentationen av kvinnor i nämnda professioner, tycker det är viktigt att få bort stereotyperna om vilka det är som pluggar teknik.

– Jag skulle säga att om du inte tror att teknik är något för dig, tänk då på vilket ditt intresse är och sök sedan på internet för att upptäcka hur teknik bidrar till att förbättra det, säger hon.

Hon manar också till nyfikenhet och att ha ett öppet sinne för vad teknik innebär. Om man tittar lite djupare ligger det närmare ens intressen än man tror. Dessutom är det en bransch som ger bra betalt och har goda framtidsutsikter.

Elin Östblom, som ansvarar för Ungdomskommunikation hos Teknikföretagen, ser gärna man avdramatisera begreppet teknik och att den sökande och lärosätena ”breddar bilden”. Ett steg i detta är att tekniska utbildningar synliggör de många kvinnliga förebilder som finns inom teknikbranschen.

De vill se fler tjejer i branschen – här är deras bästa tips