DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Livsmedelsindustrin: Handlar nu om liv eller död

Den svenska livsmedelsindustrins lönsamhet sjunker rekordsnabbt. Företagen har aldrig i modern tid mött en mer svårnavigerad verklighet, menar branschen.

Efter fyra kvartal i följd med accelererande kostnadsökningar inom svensk livsmedelsproduktion har företagens lönsamhet vikt ner dramatiskt, visar Livsmedelsföretagens senaste konjunkturrapport.

Behovet av kortade aviseringstider och högre leveranspriser är akut, men 7 av 10 leverantörer har ännu inte märkt av några åtgärder från dagligvaruhandeln, uppger Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande.

"För många av oss små och mellanstora producenter handlar det nu om liv eller död”, säger ett medlemsföretag i rapporten.

Kostnadskrisen: ”För många av oss små och mellanstora producenter handlar det nu om liv eller död”