DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Matchningsföretag hjälper långtidsarbetslösa varje dag”

STOCKHOLM 2016-04-15 Arbetslös söker jobb vid dator på Arbetsförmedlingen.Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070 Bild: Jessica Gow/TT

I debatten beskrivs det ofta som att matchningsföretag bara kan hjälpa personer som står nära jobbmarknaden. Men det är en felaktig och olycklig signal, skriver branschföreträdare på NWT:s debattsida.

Matchningsföretagen hjälper långtidsarbetslösa varje dag, understryker debattörerna.

”De senaste resultaten för en av de största arbetsmarknadsinsatserna där vi ingår, kundval rusta och matcha (KROM), indikerar att mer än hälften av de som får stöd av oss kommer vidare i arbete”, skriver de.

Dessutom har metoderna funnits på arbetsmarknaden under lång tid:

"Det började i partsmodellen genom trygghetsorganisationernas arbetssätt. Därefter har vi sedan mitten av 2000-talet varit en integrerad del i arbetsmarknadspolitiken.”

NWT debatt: Matchningsföretag hjälper långtidsarbetslösa varje dag