KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny rapport: Väderberoende energikällor borde betala för sina kostnader

Bild: Johan Nilsson/TT

Väderberoende produktion skapar problem för elöverföringen. Därför bör dessa energikällor betala sina egna kostnader, framgår av en ny rapport.

I en ny rapport från Timbro beskriver Jan Blomgren hur elförsörjningens systemtjänster fungerar och vad som kan göras för att öka effektiviteten. Av rapporten framgår att det krävs ett tydligare regelverk kring avgifter för störningar av elnätet, som framför allt orsakas av förnybara energikällor.

– Svenska kraftnät uppskattar att kostnaderna för att stabilisera elnätet kommer att öka med två miljarder kronor per år. Precis som att kärnkraftsföretagen betalar in pengar för att hantera kostnader för bland annat använt kärnbränsle, bör vindkraften betala för sina kostnader i elnätet, säger Ellen Gustafsson som är miljö- och klimatansvarig på Timbro, i ett uttalande.

Ny rapport: Väderberoende energikällor borde betala för sina kostnader

Dags att vakna innan strömmen bryts