DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ökning av riskkapital i svenska portföljbolag

Bild: Gorm Kallestad

Efter en dipp 2015 ser vi en kraftigt stigande trend i investeringsvolymerna, enligt ett pressmeddelande från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Tillväxtanalys sammanställning av svenska portföljbolags investeringar i Venture Capital för 2020 summerar till 4,81 miljarder kronor. En ökning med över 26 procent jämfört med året innan.

– Tillgången till riskkapital är för många nystartade och mindre bolag en avgörande faktor för tillväxt, säger Torbjörn Danell, analytiker på Tillväxtanalys, i pressmeddelandet.

Tillväxtanalys: Kraftig ökning av riskkapital i svenska portföljbolag