FRAMTIDENS TRANSPORTER

Debatt: Upprustad Inlandsbana ger klimatvinst

Debattörerna vill att regeringen satsat två miljarder på att rusta upp Inlandsbanan. Arkivbild. Bild: Håkan Wike

Debatt (TT)

Koldioxidutsläppen i Sverige skulle kunna minskas med tio procent genom att rusta upp Inlandsbanan. Det skriver Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande för Inlandsbanan, tillsammans med tre andra personer på DN Debatt.

För att detta ska bli möjligt vill debattörerna att regeringen satsar två miljarder kronor på den tilltänkta upprustningen av banan, som sträcker sig mellan Kristinehamn och Gällivare. En sådan satsning skulle exempelvis kunna användas för att delfinansiera ett spårbyte med syfte att öka transportkapaciteten, vilket skulle gynna industrin i norr.

Enligt debattörerna skulle tågen den 105 mil långa järnvägssträckan drivas med hjälp av vätgas från den vind- och vattenkraft som ligger i nära anslutning till banan. Dessutom skulle det bli möjligt att frakta större volymer av grön vätgas till andra delar av Sverige.

"Då skulle hela ­landet kunna få tillgång till grön vätgas även på platser där elkapaciteten inte är tillräcklig för konkurrenskraftig vätgasproduktion", resonerar skribenterna.