KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Storsumma till forskning på hållbar energi

Solcellspark utanför Strängnäs. Det är en av energiformerna det ska forskas på, med statligt stöd. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Utbildning (TT)

Energimyndigheten har beviljat 594 miljoner kronor i stöd till elva så kallade kompetenscentrum för att bygga upp och tillgängliggöra kunskap och kompetens i omställningen till hållbar energi, meddelar myndigheten.

De 594 miljonerna utgör en tredjedel av den totala kakan på 1,8 miljarder kronor i finansiering för de elva centrumen. Resterande två tredjedelar kommer från lärosäten och forskningsinstitut samt näringsliv och offentlig sektor.

Tanken är också att man ska stärka samarbetet mellan det offentliga, näringslivet och akademin när det kommer till utveckling inom hållbar energi.

Kompetenscentrumen planeras att ha en livslängd på tio år och de 1,8 miljarderna ska finansiera de första fem åren. Vidare finansiering är villkorad med att centrumens verksamhet ger goda resultat.

Områden som ska utforskas är bland annat solenergi, biogas och kärnkraftsteknik.