CORONARESTRIKTIONERNA

Restriktioner vid resor införs 28 december

Krav på negativt covidtest vid inresa och sittplats vid kollektivtrafikresor över 15 mil införs den 28 december, meddelar Folkhälsomyndigheten. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Coronaviruset (TT)

Krav på negativt covidtest vid inresa och sittplats vid kollektivtrafikresor över 15 mil införs den 28 december, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Kravet på sitt- eller sovplats vid långväga kollektivtrafik var först tänkt att gälla från julafton. Här är de föreskrifter som börjar gälla för resor den 28 december:

Krav på test vid inresa: Alla resenärer ska kunna visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige, oavsett vilket land man reser ifrån.

Test som godtas för inresa är antigentest eller ett PCR- eller NAAT-test (nukleinsyreamplifierings-tester).

Gäller för de som är 12 år eller äldre. Testet ska vara utfört inom 48 timmar före ankomst till Sverige.

Restintyget ska innehålla: namn och födelsedatum på den som har testats, datum och tidpunkt för provtagningstillfället, sjukdom eller smittämne (covid-19, SARS-CoV-2 eller en av dess varianter), vilket sorts test som har använts, det negativa testresultatet, namn och adress till intygsutfärdaren eller laboratoriet som har utfört testet.

Intyget kan vara skrivet på svenska, danska, norska, engelska eller franska.

Särskilda regler gäller för utländska medborgare som reser in till Sverige från tredje land samt arbetspendlare och studenter som pendlar.

Nya regler införs för den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning över 15 mil. Den ansvarige ska så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats eller motsvarande sovplats, uppger Folkhälsomyndigheten.

Den som bedriver kollektivtrafiken ska utöver detta vidta smittskyddsåtgärder som att informera sina passagerare om hur smittspridning kan undvikas, skriftligen dokumentera åtgärderna, säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Niklas Svahn/TT