FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Var fjärde småföretagare saknar försäkringsskydd

Bild: Hasse Holmberg

Var fjärde småföretagare saknar en företagsförsäkring. Den vanligaste orsaken är att man felaktigt tror att företaget omfattas av hemförsäkringen, visar en ny rapport från Trygg-Hansa.

Företagare som saknar rätt försäkring riskerar att stå utan stöd och ersättning om något händer företaget.

– Det är oroväckande att så många svenska småföretagare helt saknar skydd för sitt företag. Jag förstår att försäkring är något många skjuter på, särskilt om man tycker att det är kostsamt och är osäker på vad det täcker, men utan försäkring riskerar man i värsta fall att förlora företaget om något oförutsett som inbrott, brand, en rättslig tvist eller sjukdom inträffar, säger Karin Rothschild, tillförordnad chef för Företag på Trygg-Hansa, i ett pressmeddelande.

Trygg-Hansa: Var fjärde svensk småföretagare saknar försäkringsskydd