ELKRISEN

Professor: Vindkraften driver oss mot total systemkollaps

Bild: Michael Sohn

Vindkraft löser inget, oavsett om den är på land eller till havs – den förvärrar problemen med elnätet, skriver Jan Blomgren, professor i kärnfysik, på Expressen Debatt.

Större delen av Europa var extremt nära total systemkollaps i september – en händelse som svenska media närmast totalt ignorerat. Detta orsakades bland annat av att nätet nu är så instabilt på grund av vind- och solkraft att styrsystemen knappt klarar av att hålla balansen, menar Jan Blomgren och skriver:

”Vi behöver nu planerbar produktion i södra Sverige för att inte elnätet ska riskera kollaps. Då finns fyra möjligheter: vattenkraft, fossil gas eller kol, samt kärnkraft. I södra Sverige finns inte tillräckligt med outbyggd vattenkraft kvar att exploatera. Om man inte vill ha fossil kraft kan man alltså välja på kärnkraft. Vindkraft löser inte problemet, oavsett om den är på land eller till havs – den förvärrar problemen.”

Vindkraften driver oss mot total systemkollaps