CORONARESTRIKTIONERNA

Nu införs nya testregler – det här gäller

Från och med nästa vecka ska även vaccinerade testa sig för covid-19 om de får symptom. Bild: Adam Ihse / TT

Coronaviruset (TT)

Folkhälsomyndigheten skärper från och med måndagen den 22 november rekommendationerna kring covidtester igen. Det här gäller för dig med symtom.

1) Vad gäller om jag känner mig sjuk?

Från och med måndag gäller att alla, från sex år och uppåt, som får symtom på covid-19 ska testa sig och stanna hemma. Det gäller även för dig som är vaccinerad eller som tidigare har genomgått infektion. Medan du väntar på att få testa dig, eller på provsvar, ska du bete dig som om du har covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symtom, utan att testas. Personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna från testkravet.

Även personer med symptom på andra luftvägsinfektioner uppmanas att stanna hemma för att inte sprida till exempel RS-virus.

2) Vilket test ska jag ta?

Det finns två typer av test för att konstatera covid-smitta: PCR-test och antigentest. Folkhälsomyndigheten rekommenderar PCR-test, som utförs av vården, men säger även att det enklare och snabbare antigentestet kan användas som komplement eller "när det finns behov av snabba svar".

Antigentesterna anses inte lika känsliga, och även om du får ett negativt resultat på ett test bör du stanna hemma så länge du har symptom.

Om du själv har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 ska du också bekräfta det med ett PCR-test via 1177.se.

3) Vad gäller om jag har covid-19?

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter det att du fick de första symtomen. Det gäller även om du har en lindrig infektion. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

Om du har fått ett positivt provutslag men inte har symtom räknas de sju dygn som du ska stanna hemma från den dag testet togs.

4) Vad gäller om någon i mitt hushåll är smittad?

Om du varken är vaccinerad eller har haft covid-19 det senaste halvåret bör du, oavsett om du har symptom eller inte, testa dig. Du får inte gå till arbetet eller skolan. Du får inte heller träffa andra personer än de i ditt hushåll. Om du inte har symptom ska du ändå stanna hemma sju dagar sedan familjemedlemmen testades positivt.

Om du är vaccinerad eller nyligen haft covid-19 kan du fortsätta gå till jobb och skola så länge du inte har symptom. Bara för personer som arbetar inom vården krävs testning.

5) När kan jag börja jobba?

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du blivit frisk, men du ska ha varit feberfri två dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning smittar inte personer med ett normalt tillfrisknande andra med covid-19 efter sju dygn.

6) Vad gäller vid smittspårning?

Smittspårningen sköts av sjukvården, och om du blir kontaktad får du information om vad du behöver göra. Även du som är vaccinerad ingår i smittspårningen kring en smittad person.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Smittskyddsläkarföreningen

Tomas Lauffs/TT