KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Dålig luft dödar hundratusentals européer

Luftföroreningar från bland annat avgaser dödar över 300 000 européer årligen. Arkivbild. Bild: Berit Roald/AP/TT

Miljö (TT-AFP)

Luftkvaliteten i EU blir sakta men säkert bättre – men fortfarande dör strax över 300 000 människor i förtid på grund av luftföroreningar. Det skriver EU:s miljöbyrå EEA i en rapport som presenteras i dag.

Dödsfallen som dålig luft orsakar har minskat med tio procent årligen i Europa, men fortfarande är de flesta EU-länders nivåer av så kallade PM 2,5, det vill säga luftföroreningspartiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter, över både unionens och Världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer.

På grund av sin lilla storlek kan dessa partiklar tränga djupt ned i lungorna och enligt rapporten orsakade de 307 000 människors död 2019, en nedgång med runt tolv procent jämfört med året före. Om EU-länderna hade hållit sig inom riktlinjerna hade dödsfallen i stället kunnat halveras, enligt EEA.

"Att investera i renare uppvärmning, transporter, jordbruk och industrier förbättrar hälsa, produktivitet och livskvalitet för alla européer, och särskilt de mest utsatta", säger EEA-chefen Hans Bruyninckx.

Dödsfall orsakade av kvävedioxid minskade med en fjärdedel, till 40 000, och marknära ozon dödade 16 800 européer 2019, vilket var 13 procent färre än året innan.

Trots att siffrorna blir bättre är luftföroreningar fortfarande det största miljöhotet mot européers hälsa, säger EEA.

Föroreningarna orsakar stroke, hjärtsjukdom och sjukdomar i luftvägarna, som till exempel cancer. Hos barn kan dålig luft hämma utvecklingen av lungorna, orsaka luftvägsinfektioner och förvärra astma.

EU:s mål är att dödsfallen orsakade av PM 2,5 ska vara nere i 225 000 till 2030, men med nuvarande takt kommer målet att nås först två år senare, uppskattar EEA.