Debatt: Dieselpriset kan slå ut åkeriföretag

Bild: Mostphotos

”Den kraftiga prisökningen på diesel är inget som åkeriföretagen kan stå för själv. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser ute i landet”, skriver företrädare för Sveriges Åkeriföretag på Arbetarbladets debattsida.

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag och Carina Ahlfeldt, regionchef Gävleborg, Sveriges Åkeriföretag skriver att bränslet är en av de största kostnaderna för ett åkeriföretag och att det inte finns utrymme för en ökning av dieselpriset på 34,3 procent, vilket varit realiteten sedan 1 januari i år.

De vill bland annat se att indexreglering blir en självklarhet i alla kommande avtal.

”För att stärka svensk åkerinäring och näringslivets konkurrenskraft bör drivmedelsskatter i Sverige inte vara högre än i det nya förslaget till Energiskattedirektiv, och de skattenivåer som föreslås bör vara harmoniserade mellan EU:s länder”, skriver de.

Arbetarbladet debatt: Dieselpriset riskerar att slå ut åkeriföretag