DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Här är förmånerna anställda söker

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Oavsett ålder toppar flexibla arbetstider och många semesterdagar anställdas listor över attraktiva arbetsförmåner, visar ny undersökning. Därefter skiljer sig listan åt bland yngre och äldre.

På uppdrag av Randstrand har Sifo undersökt vilka arbetsförmåner som är mest attraktiva bland arbetstagare. Utöver flexibilitet och semesterdagar prioriterar unga chans till kompetensutveckling, och äldre pensionsförmåner. Bland anställda i medelåldern värdesätts friskvård på betald arbetstid.

Detta vill arbetstagarna helst ha (alla åldrar):

1. Flexibla arbetstider 61%

2. Extra semesterdagar 57%

3. Friskvård på betald arbetstid 43%

4. Möjlighet till distansarbete 40%

5. Pension 40%

6. Friskvårdsbidrag 38%

7. Halvdag före röd dag 27%

8. Aktier, optioner, konvertibler, bonus 25%

9. Möjlighet till löneväxling 24%

10. Sjukförsäkring 23%

IT-Karriär: Tio attraktiva jobbförmånerna