DET NYA ARBETSLIVET

Bild: Torstein Bøe

Expert: Viktigt hantera konflikter i arbetslivet

Konflikter är vanligt förekommande i arbetslivet och om de inte hanteras på ett bra sätt så kan de leda till ohälsa och ökade kostnader. Det skriver VD-tidningen.

Tidningen har intervjuat Thomas Jordan som är universitetslektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han menar att man dock inte kan eller ska undvika alla konflikter:

– Att konflikter uppstår ibland på en arbetsplats är oundvikligt och under vissa omständigheter till och med faktiskt önskvärt – särskilt när det gäller olika uppfattningar om hur man bäst bör organisera sin verksamhet.

Thomas Jordan, som är författare till boken ”Att bygga en robust samarbetskultur” (Gleerups förlag), pekar dock också på att olösta konflikter på en arbetsplats kan leda till mycket negativa konsekvenser för både resultat och den psykosociala miljön.

I boken går författaren igenom flera konkreta råd för hur man skapar en hållbar samarbetskultur. Det handlar bland annat systematiskt arbete kring skickligt ledarskap och att etablera forum för problemlösning, skriver tidningen.