Avvägningar mellan jobb på kontor och på distans

Bild: Gorm Kallestad

När pandemin klingar av står många arbetsgivare inför svåra avvägningar – där risken för konflikter är stor, skriver Dagens Nyheter.

Många arbetsplatser verkar luta åt att införa en hybridmodell, där medarbetarna kan varva jobb på kontoret med hemarbete. Men det finns en del att tänka på om man vill undvika konflikter.

Volvo Cars har påbörjat en riskanalys av hybridarbetet. Bo Skyllerström, huvudskyddsombud på Volvo Cars, anser att de som fortsätter att primärt jobba på distans riskerar att hamna utanför.

– Du löser grejer på ett annat sätt när du träffar andra, och de som är hemma kan hamna utanför när de inte är med i den dialogen. Man kan tycka att det är skönt att jobba hemifrån, men man måste tänka igenom vad det får för konsekvenser, säger han till DN.

DN: Varva jobb på kontor och distans – så får du det att fungera