DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Tvingas stänga populära närakuten – ”Chanslösa”

Martina Meyer, sjuksköterska och verksamhetschef på Aleris Närakut Hötorget varnar för allvarliga konsekvenser för patienterna i samband med tillbakarullningen av vården. Bild: Privat

Beskedet om att lägga ner Aleris Närakut vid Hötorget i Stockholm var abrupt. Nu hamnar både patienter och medarbetare i kläm, berättar Martina Meyer, sjuksköterska och verksamhetschef. ”Ett skrämmande exempel på hur politiska intressen kan komma före patienternas bästa”, säger hon till TN.

Det rödgröna styret i Region Stockholm planerar att rulla tillbaka minst 13 vårdval vilket har skapat stor oro bland privata vårdgivare. Beslutet har kritiserats för att sakna ordentlig analys och har lett till en rad avvecklingar av privata vårdlokaler, vilket TN tidigare har rapporterat om.

En av de drabbade är Aleris Närakuten vid Hötorget som enligt region Stockholm kommer att stänga portarna i slutet av sommaren. Ett beslut som medarbetarna först fick läsa om i media.

– Jag höll på att ramla av stolen. Beskedet kom via media och kom som en överraskning för såväl mig som mina medarbetare. Det kom så abrupt, utan en ordentlig riskanalys eller ekonomisk bedömning. Det fanns heller ingen möjlighet för oss att ha dialog med regionen. Vi stod där helt chanslösa, säger Martina Meyer, sjuksköterska och verksamhetschef på Aleris Närakut Hötorget.

”Nedläggningen av Närakut Hötorget kommer att sätta ett pressat sjukvårdssystem i en ännu mer desperat situation.”

Martina Meyer har arbetat inom vården i nästan 15 år, varav de senaste fyra åren inom den privata sektorn. Ett beslut hon inte ångrar.

– Det är ett mer tillåtande klimat inom den privata vården. Men det är friare på något sätt att prova nya idéer. Man är inte lika styrd och jag har lite mer spelutrymme som chef att sjösätta egna tankar, säger hon.

Naturligtvis finns det krav på att leverera både ekonomiskt resultat och kvalitet.

– Vi privata aktörer granskas alltid lite hårdare än andra. Både ekonomin, kvaliteten och arbetsmiljön granskas noggrant. Därför tycker jag att vi har en otroligt omfattande kvalitetskontroll, som jag känner mig stolt över. Vi måste ständigt jobba med den. Det är levande. Jag har hittat rätt och trivs med det, säger hon.

”Överfulla akutmottagningar”

TN har i en rad artiklar rapporterat att Psoriasisföreningen har gått i konkurs, att Praktikertjänst avslutar sitt vårdavtal för Stockholm Hud som stänger i juli 2024 och att Aleris inte förlänger sitt avtal för specialiserad gynekologi. I slutet av februari lämnade Falck Ambulans över sin verksamhet för ambulanssjukvård till Region Stockholm.

Vad tror du blir konsekvensen av alla dessa nedläggningar?

– Det kommer att bli överfulla akutmottagningar. När färre akutmottagningar ska ta emot fler patienter innebär det ökade väntetider och längre resor för dem som behöver akutvård, vilket i sin tur försätter både patienter och vårdsystemet i fara. Det är svårt att tro att behovet kommer minska när Stockholm växer, säger Martina Meyer.

Regionens omställningsplan har motiverats med att sjukvården i regionen idag präglas av en hög tillgänglighet men att den behöver utvecklas mot att bli mer behovsstyrd. Men Martina Meyer ser det mer som en ideologiskt styrd process som inte har tagit höjd för konsekvenserna.

”Det kom så abrupt, utan en ordentlig riskanalys eller ekonomisk bedömning.”

– Nedläggningen av Närakut Hötorget är ett skrämmande exempel på hur politiska intressen kan komma före patienternas bästa. Vad kommer att hända med alla patienter som vi har kunnat avlasta vården med? I slutändan är det patienten som kommer att hamna i kläm här och behöva vänta länge på vård, säger hon.

För att säkerställa att ingen patient hamnar kläm, hade en utfasning kunna ske under en längre tid, menar hon.

– En sak är säker: nedläggningen av Närakut Hötorget kommer att sätta ett pressat sjukvårdssystem i en ännu mer desperat situation avseende patientkvaliteten och ekonomin. Jag hade gärna sett att vi hade fått en mer konkret förklaring till hur man hade tänkt. Sen hade man kunnat belägga det på en risk- och konsekvensanalys. Då hade vi kunnat hjälpa och tillföra vår syn på saken, säger hon.

Hade kunnat förklara pressen på vården

Om regionen valde att sträcka ut handen till Aleris hade de kunnat förklara hur pressat läge det är för vården. När primärvården inte kan avlastas kommer situationen bara att bli värre, enligt Martina Meyer.

– Det är 35 000 patienter som ska tryckas ut per år. Fler patienter på akutsjukhusen innebär också längre väntetider och därmed ökad stress för både patienter och vårdpersonal, och det är en ohållbar utveckling i en redan överbelastad vårdsituation. Det är enkel matematik och allt annat är att vilseleda medborgarna, säger hon.

”I slutändan är det patienten som kommer att hamna i kläm här och behöva vänta länge på vård.”

Martina Meyer tror att tillbakarullningen kommer att skapa många mer vakanser i den offentliga vården. Men hon har inget intresse av att komma tillbaka till det offentliga.

– Närakut Hötorget har i många år varit en trygghet för Stockholms invånare. Nu tvingar styret oss att stänga Hötorget den 30 augusti. Men jag är även verksamhetschef på Sollentuna Närakut, den har vi kvar fram till årsslutet. Efter det vet jag inte. Men att jag kommer att stanna kvar i det privata. Det vet jag helt säkert.