FRAMTIDENS PENSIONER

Så mycket minskar din pension vid kortare arbetstid – ”Flera tusen i månaden”

Bild: Pressbild

Kortare arbetsvecka blir en mycket kostsam affär för svenska pensionärer. En uträkning visar att det kan handla om 24 procent lägre pensionsavsättningar. ”Konsekvenserna blir i slutändan enormt stora för medelinkomsttagare”, säger pensionsexperten Shoka Åhrman till TN.

Det socialdemokratiska initiativet att damma av den gamla frågan om arbetstidsförkortning möter massiv kritik från toppekonomer. Flera experter varnar för att pensionerna blir lägre för alla svenska skattebetalare vid en arbetstidsförkortning.

– Som ekonom har jag invändningar mot en generell arbetstidsförkortning genom lagstiftning. Det skulle få djupgående konsekvenser för hela samhället, säger Shoka Åhrman, sparekonom på pensionsbolaget SPP.

En uträkning av SPP visar att svenskarna skulle drabbas av flera tusenlappar mindre i pensionsinbetalningar – varje månad vid en arbetstidsförkortning.

– Konsekvenserna blir i slutändan enormt stora för medelinkomsttagare med 35 000 kronor i månadslön. Det handlar om flera tusen kronor i månaden eller 20 procent i minskade pensionsavsättningar, säger Shoka Åhrman.

Konsekvenserna blir ännu påtagligare för de med högre inkomster. Den som tjänar 65 000 kronor i månaden får cirka 4 000 kronor lägre pensionsavsättning, vilket motsvarar en minskning med 24 procent.

– Med ränta på ränta-effekten som avkastningen skapar på pensionskapitalet blir konsekvenserna mycket stora i slutändan, inte bara för individen utan också för hela pensionssystemets konstruktion, säger Shoka Åhrman.

TN berättade nyligen att nationalekonomen Per-Lennart Börjesson, som satt med i Pensionsarbetsgruppen som i början av 1990-talet jobbade fram vårt nya pensionssystem, också lyfter fram vikten av ränta på ränta-effekten för pensionens slutliga belopp.

– Pensionsrätterna skrivs upp med den allmänna inkomstutvecklingen och det fungerar ungefär som en ränta i systemet. Det ger en ränta på ränta-effekt som är minst lika betydelsefull för pensionens storlek som vad betalas in. Räntan spelar en enorm roll i det långa loppet och det är värdefulla pengar för en pensionär, sa han till TN.

Flera negativa effekter

Shoka Åhrman pekar på flera andra negativa effekter som en arbetstidsreform skulle orsaka Sverige. Till exempel skulle statskassan drabbas hårt när kostnaderna för garantipensionen ökar i takt med lägre löner och lägre produktivitet. Shoka Åhrman menar också att personalen kommer att behöva ökas med 33 procent för att de arbetade timmarna ska kunna förbli lika många.

– Dessa personer kommer att behöva tas från den privata sektorn. De anställda i privat sektor genererar idag ett överskott, vilket innebär att kostnaden för en anställd är lägre än för det som produceras. Detta överskott finansierar vår välfärd som vården, skolan, äldreomsorgen, försvaret, polisen och kriminalvården och överskottet blir mindre vid en generell arbetstidsförkortning, säger hon.

Shoka Åhrman understryker att det finns kortsiktigt positiva effekter av arbetstidsförkortning. Till exempel att det kan bidra till färre sjukskrivningar eller förbättra arbetsvillkoren för offentligt anställda som ofta har en hög arbetsbelastning. Men hon menar att effekterna av en arbetstidsförkortning måste utredas ordentligt innan en reform blir verklighet.

– Med allt annat lika leder fyradagarsvecka eller sex timmars arbetsdag till lägre pensioner och att arbetslinjen och livsinkomstprincipen i pensionssystemet sätts ur spel. Jag blir särskilt orolig över att vi inte vet hur svenska företags konkurrenskraft, tillväxten och jobben påverkas, säger Shoka Åhrman till TN.

Pensionerna vid arbetstidsförkortning
LönMinskad pensionsavsättning per månadFörändring i procent
75 000 kronor– 4 500 kronor– 23 procent
65 000 kronor– 3 900 kronor– 24 procent
55 000 kronor– 3 046 kronor– 23 procent
45 000 kronor– 2 070 kronor– 20 procent
35 000 kronor– 1610 kronor– 20 procent

Källa: SPP