DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

17 av 100 har fått dispens från nya viloregler

Viss ambulans- och räddningstjänstpersonal vill se dispens från de nya reglerna. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Samhälle (TT)

Runt 100 verksamheter i Sverige har hittills sökt dispens från de nya reglerna om dygnsvila som gäller sedan oktober.

17 stycken, däribland helikopterverksamhet, nationell specialistvård, räddningstjänst och omsorg, har fått dispens, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

De nya reglerna kräver minst elva timmars vila per dygn. Det innebär problem för de som hellre jobbar långa men färre arbetspass, som en del brandmän, vårdpersonal eller de som har långa pendlingsavstånd.

– Det är i allra högsta grad bråttom. Vi hade hoppats ha besked redan nu till april men den här processen fortgår fortfarande, säger Stig Holmberg, ansvarig för ambulansverksamheten i Norrbotten.

Niklas Svahn/TT