DE SVENSKA LÖNERNA

Reallöneökning i december – om du inte har bolån

Lägre elpriser bidrog till att ge ett reallönelyft i december, om man bortser från högre boräntor vill säga. Arkivbild Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Reallönerna steg med 2,1 procent i december för de som inte har bolån, enligt statistik från Medlingsinstitutet.

De stora reallöneminskningarna i inflations- och räntechocken 2022–2023 återstår dock att ta igen.

En viktig faktor bakom den positiva utvecklingen i december var att elpriserna var väsentligt lägre än de var ett år tidigare.

Räknar man in bolåneeffekterna och justerar löneökningarna i december med KPI-inflationen, var reallönerna oförändrade i december.

Lönerna ökade enligt Medlingsinstitutets beräkningar med 4,4 procent i december 2023 jämfört med motsvarande månad 2022. KPIF-inflationen, där boräntor räknats bort, låg under månaden på 2,3 procent.

KPI-inflationen, där boräntorna är medräknade, låg på 4,4 procent.

Under helåret 2023 steg lönerna i genomsnitt med 3,8 procent – 4,1 procent i privat sektor och 3,8 procent i offentlig sektor.

Beräknat på en KPI-inflation på 8,6 procent under året ger det en reallöneminskning på 4,8 procent under 2023. Rensar man bort boräntelyftet sjönk reallönen med 2,2 procent.

Joakim Goksör/TT