FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Undersökning: Studerande väljer Yrkeshögskolan för att byta yrke

Bild: Gorm Kallestad

Att vilja byta yrke är den vanligaste anledningen för studier på yrkeshögskolan, visar en ny rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB). ”Yrkeshögskolan erbjuder korta utbildningar som leder till jobb. Därför är det ett bra alternativ för den som vill karriärväxla”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson, i ett pressmeddelande.

52 procent av de tillfrågade uppgav byte av yrke som den främsta anledningen till att de valt att studera på en YH-utbildning.

– Det här bekräftar den bild vi har av varför de studerande väljer yrkeshögskolan. Utbildningsformen erbjuder program skräddarsydda utifrån behoven på arbetsmarknaden och passar perfekt för den som vill göra en snabb karriärväxling, säger Thomas Persson.

Myndigheten för yrkeshögskolan: Studerande väljer YH för att byta yrke