AI OCH AUTOMATISERING

Svenskar mer skeptiska till AI på jobbet

Svenska arbetstagare är mer skeptiska till AI än andra. Det visar en global undersökning från PwC.

Totalt deltog 54 000 personer från 46 länder i studien.

Majoriteten av de globala respondenterna i undersökningen ser positivt på hur AI kan påverka den egna karriären. 52 procent anger minst en positiv konsekvens för det egna arbetet, att jämföra med 35 procent som ser minst en negativ konsekvens.

– Den del som flest ser som positiv är möjligheten till ökad effektivitet och produktivitet, vilket 31 procent av de globala respondenterna anger. Bland de svenska respondenterna är det dock bara 18 procent som ger samma svar, och svenskarna är även genomgående mer skeptiska till att AI kan ge nya jobb- och kompetensmöjligheter, säger Alexandra Furst, ansvarig för området People & Organisation inom PwC Sverige.

PWC: Svenskar mindre positiva till AI på jobbet och allt fler ställer krav på karriärutveckling