DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Kommuner motarbetar ny jobbmatchning - arbetslösa nekas jobb

Arbetsförmedlingens insats Rusta och matcha har fått blandade resultat runt om i landet. Nu framkommer att vissa kommuner motarbetar den nya privata jobbmatchningen och ytterst drabbas de arbetssökande, rapporterar Arbetet.

I ett internt dokument beskriver Arbetsförmedlingen hur flera problem uppstått i samband med Rusta och matcha, en jobbmatchningstjänst som lanserades 2020. Syftet med tjänsten är att fristående aktörer ska hjälpa arbetslösa vidare till arbete eller studier.

I dokumentet framgår att flera av de 36 kommuner, i vilka Matcha och rusta införts, nekar arbetssökande anställning för att motverka att leverantörerna får ersättning för att de lyckats hitta arbete till deltagare.

”Detta exempel är givetvis inte positivt för den enskilde arbetssökanden och visar på behovet av att utveckla former för samverkan mellan leverantörer, kommunen och Arbetsförmedlingen”, skriver Arbetsförmedlingens presstjänst i ett skriftligt svar.

Arbetet: ”I vissa regioner fungerar samarbetet mellan kommuner och leverantörer mycket bra, medan andra områden upplever större utmaningar. ”