DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Varannan ingenjörsstudent missar examen

Många ingenjörsstudenter har inte tagit examen tre år efter utsatt tid för programmet. Arkivbild. Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT

Utbildning (TT)

Nästan hälften av ingenjörsstudenterna har inte tagit examen tre år efter utsatt studietid för programmet, enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Bara 49 procent tar examen från högskoleingenjörsprogrammet.

Även på ämneslärarprogrammet tar få examen, 46 procent. Det är de två grupper av studenter med lägst examensfrekvens.

Även den längre civilingenjörsutbildningen har relativt låg examensfrekvens. Där är siffran 54 procent, enligt myndigheten.

Högst examensfrekvens har studenterna på sjuksköterskeprogrammets olika påbyggnadsutbildningar. På barnmorskeprogrammet hade 92 procent tagit examen inom tre år efter programmets normala tid. På specialistsjuksköterskeprogrammet var motsvarande siffra 84 procent.