DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Bristyrken lockar inte trots år av satsningar

Trots statliga satsningar har lärosäten svårt att locka flera till utbildningar inom bristyrken. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Samhälle (TT)

Bristen på lärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper har fått staten att satsa extra pengar för att locka fler nybörjare till utbildningarna. Men målen för satsningarna har inte nåtts, rapporterar den fackliga tidningen Publikt utifrån en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Rapporten omfattar tre satsningar gjorda 2015, 2017 och 2018. Den första gällde lärar- och vårdutbildningar, 2017 omfattades bara lärarutbildningar och satsningen 2018 omfattade landets läkarutbildningar och utbildningar inom teknik.

2015 fylldes bara 39 procent av platserna, vilket blev något bättre 2017. För 2018 har siffrorna varit svårare att följa upp eftersom olika lärosäten rapporterat på olika sätt. Men av årsredovisningarna att döma hade omkring hälften av lärosätena nått målen för alla eller delar av utbildningarna.

Undantaget i sammanhanget är läkarutbildningarna, som enligt rapporten överträffat sina mål.