REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kritiken mot Arbetsförmedlingen: Håller kvar människor i arbetslöshet och bidrag

Arbetsförmedlingen säkerställer inte att arbetssökande lever upp till arbetslöshetsförsäkringens regler, enligt IAF. Men generaldirektör Maria Mindhammar menar att hon känner sig ”trygg” med kontrollarbetet. Bild: Paul Wennerholm/TT, Frank Augstein/AP/TT

Arbetslösa drabbas och arbetsgivare får inte tag på arbetskraft på grund av Arbetsförmedlingens slarv, visar en granskning av tillsynsmyndigheten. ”Det kan få allvarliga konsekvenser”, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF, till TN.

Arbetsförmedlingen måste skärpa kontrollerna av arbetssökandes aktivitetsrapporter och behöver satsa mer på kvalitet än kvantitet. Det slår statliga Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fast i en färsk granskningsrapport.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår bland annat att se till att arbetslösa som har a-kassa söker jobb och rapporterar det via aktivitetsrapporter. För att få ersättning måste den arbetssökande leva upp till arbetslöshetsförsäkringens regler och det är Arbetsförmedlingen som ska kontrollera detta. Men här klarar inte Arbetsförmedlingen sitt uppdrag, enligt tillsynsmyndigheten.

”Risken är att enskilda personer blir kvar i arbetslöshet onödigt länge och att ersättning betalas ut för längre tid än nödvändigt.”

– Generellt har Arbetsförmedlingen förbättrat sitt kontrollarbete men inte när det kommer till att säkerställa att den arbetssökande utvidgar sitt sökområde. Där gör man inte de kontroller som vi menar att man ska göra. Arbetsförmedlingen lever inte upp till regelverket och det kan få allvarliga konsekvenser, säger Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF.

För ensidigt fokus

Tillsynsmyndigheten riktar allvarlig kritik mot att Arbetsförmedlingen inte i tillräcklig grad kontrollerar om de sökande utvidgar sitt sökområde, både geografiskt som att söka jobb på andra orter och yrkesmässigt genom att söka jobb inom fler branscher.

– Vi menar att Arbetsförmedlingen i dagsläget har för stort och ensidigt fokus på antalet sökta arbeten och behöver få in kvalitativa bedömningar i kontrollarbetet, säger Mathias Wahlsten.

Mathias Wahlsten, generaldirektör för IAF. Bild: Hanna Maxstad

IAF understryker också i sin granskningsrapport att när Arbetsförmedlingen inte utför kontrollerna på ett korrekt sätt så får inte heller a-kassorna de nödvändiga underrättelserna så att de kan bedöma om rätten till ersättning ska påverkas på något sätt.

– Risken är att enskilda personer blir kvar i arbetslöshet onödigt länge och att ersättning betalas ut för längre tid än nödvändigt. Det kan få allvarliga konsekvenser för försäkringens legitimitet och för arbetsgivare som inte får tag på arbetskraft, säger Mathias Wahlsten.

Företagen får svårt att rekrytera

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv, instämmer i IAF:s kritik. Han menar att det är mycket viktigt att Arbetsförmedlingens kontrollverksamhet lever upp till kraven i regelverket.

– Kontrollerna måste vara effektiva, annars riskerar arbetslöshetstiderna att förlängas. Kontrollerna är också viktiga ur företagens perspektiv, i synnerhet mot bakgrund av den kompetensbrist som råder och att företag i många olika branscher har svårt att rekrytera medarbetare, säger Patrik Karlsson till TN.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Bild: Sören Andersson

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar uppgav för TN tidigare i mars, innan IAF:s rapport hade presenterats, att myndigheten sköter kontrollerna mycket bättre än tidigare.

– Det kan säkert bli ännu bättre, men där känner jag mig rätt så trygg, sa Maria Mindhammar till TN då.

Samma kritik redan 2017

Men IAF har en annan uppfattning och kräver nu att Arbetsförmedlingen tar tag i problemet med de ineffektiva kontrollerna.

– Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen gjort många förbättringar i sitt kontrollarbete, men kontrollen av aktivitetsrapporter i förhållande till sökområde som en del av lämpligt arbete har inte utvecklats. Den måste bli bättre och det är viktigt för att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna fungera fullt ut som en omställningsförsäkring, säger Mathias Wahlsten.

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Stefan Popovic, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, har tagit del av den senaste granskningsrapporten. Han håller med om att det är viktigt att arbetssökande söker jobb brett – både geografiskt och yrkesmässigt.

”Arbetsförmedlingens bedömning är att vi följer regelverket i kontrollarbetet. Detta ska vi också diskutera vidare med IAF”, skriver Stefan Popovic i en kommentar till TN.

”Kontrollerna måste vara effektiva, annars riskerar arbetslöshetstiderna att förlängas.”

Patrik Karlsson menar att det är anmärkningsvärt att Arbetsförmedlingen fortfarande inte har skärpt kontrollerna tillräckligt. Redan vid IAF:s granskning 2017 fick myndigheten stark kritik för bristande kontroller.

– Den reformering av Arbetsförmedlingen som har skett syftade till stor del till att myndigheten skulle stärka fokuset på sin myndighetsroll. Men här finns uppenbarligen fortsatt arbete att göra, säger Patrik Karlsson till TN.